Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Listopad 2018 << Listopad 2018 >> Říjen 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Listopad 2018


14.11.2018

Musíš mít vždy účast na přijetí přátel s radostným úsměvem a s upřímnou rodinnou přívětivostí.

"Devi partecipare sempre all’accoglienza degli amici con un sorriso festoso e una familiarità sincera."
13.11.2018

Tvá historie je učitelkou pro tvůj život. Staň se učedníkem této učitelky, žij a jednej moudře a vol vždy to, co je dobré, správné a svaté.

"La tua storia è maestra della tua vita. Diventa discepolo di questa maestra vivendo e operando saggiamente, scegliendo sempre ciò che è buono, giusto e santo."
12.11.2018

Kdybys znal cennost poslušnosti, určitě bys ji nezaprodával za své vrtochy.

"Se tu conoscessi la preziosità dell’ubbidienza, certamente non la svenderesti per i tuoi capricci."
11.11.2018

Poslušnost je člověku přirozená, protože je Božím služebníkem, kterému má Pán právo dávat příkazy.

"L’ubbidienza è naturale all’uomo perché è servo di Dio, sul quale il Signore ha diritto di comandare."
10.11.2018

Dělej mimořádným způsobem obvyklé povinnosti a mimořádné povinnosti dělej normálně.

"Fa’ in modo straordinario gli impegni comuni e quelli straordinari in modo comune."
9.11.2018

Úleva od utrpení se nezastavuje u léčby bolesti, nýbrž pomáhá duši, aby se vrátila k Bohu. Tak to dělal Ježíš: uzdravoval těla, aby zachránil duše.

"Il sollievo della sofferenza non si ferma alla terapia del dolore, ma è aiuto all’anima per tornare a Dio. Gesù faceva così: guariva i corpi per salvare le anime."
8.11.2018

Láska a pokora jdou vždy ruku v ruce, protože pro toho, kdo je pokorný, je vždy radostí dávat druhým.

"L’amore e l’umiltà vanno sempre insieme, perché chi è umile ha sempre la gioia di donare agli altri."
7.11.2018

Radost podporuje přijetí, které otevírá srdce vůči sympatii, přátelství a sdílení radostí a bolestí.

"La gioia favorisce l’accoglienza, che apre il cuore alla simpatia, all’amicizia e alla condivisione delle gioie e delle pene."
6.11.2018

Vzývej častěji naši nebeskou Maminku, tak jak když jsi jako malý volal svou maminku.

"Invoca più spesso la Mamma nostra Celeste, come quand’eri piccolo invocavi la mamma."
5.11.2018

Utrpení je Božím darem (říkal otec Pio). Radost je okoušením daru, proto je tedy utrpení božskou radostí.

"La sofferenza è un dono di Dio (diceva Padre Pio). La gioia è il gusto del dono, dunque la sofferenza è gioia divina."
4.11.2018

Dávej pozor na to, jak mluvíš. Tvé slovo může vyjevit pošetilost, nebo dobrotivost. Mluvit bez přemýšlení je bezpochyby pošetilost; přemýšlet dříve, než promluvíš, je pravá moudrost.

"Sta’ attento a come parli. La tua parola può rivelare stoltezza o bontà. Parlare senza riflettere certamente è stoltezza; riflettere prima di parlare è vera saggezza."
3.11.2018

Mrtví se přimlouvají za živé a živí se musejí přimlouvat za mrtvé.

"I morti pregano per i vivi e i vivi devono pregare per i morti."
2.11.2018

Když se smějeme společně s pravou radostí, je to velké veselí.

"L’allegria è grande quando si ride insieme con una gioia vera."
1.11.2018

Géniové dokázali po desetiletích najít řešení svých problémů. My, obyčejní lidé, musíme vytrvale formovat své srdce tak, aby neustále svobodně rostlo podle Boha.

"I geni dopo decenni sono riusciti a trovare la soluzione ai loro problemi. Noi, poveri uomini, dobbiamo essere costanti nel formare il nostro cuore a crescere sempre liberamente secondo Dio."
Nejnovější myšlenky << Listopad 2018 << Listopad 2018 >> Říjen 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Musíš mít vždy účast na přijetí přátel s radostným úsměvem a s upřímnou rodinnou přívětivostí.
(14.11.2018)

"Devi partecipare sempre all’accoglienza degli amici con un sorriso festoso e una familiarità sincera."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008