Knihy

Autor: administrator <info(at)servidellasofferenza.cz>, Téma: Rubriky, Vydáno dne: 05. 12. 2008Distribuce:

Seznam knih v italštině:

Galeone, Pierino. Padre Pio mio Padre


Vydavatelství: San Paolo
Datum vydání2005
ISBN: 88-215-5526-7

Stačí si přečíst několik stran této knihy k objevení originality jejího obsahu, který vznikl jako svědectví autora v diecézním procesu pro blahořečení Otce Pia. Autor má dar poutavým způsobem vyprávět události a zároveň je s přesností brilantního teologa a zkušeného duchovního otce vysvětlovat. Úvodní slovo napsal prefekt kongregace pro svatořečení, José kardinál Saraiva Martins. Kniha vyšla v italštině, španělštině a polštině.

In ascolto 1Galeone, Pierino. In ascolto 1


Vydavatelství: Servi della Sofferenza
Datum vydání: září 2008
ISBN: 978-88-96106-00-6

Kniha obsahuje myšlenky na každý den, které jako kapky Boží moudrosti, obsažené v několika málo slovech, osvěcují naše dny a doprovázejí nás v našem každodenním putování; jako vzácné perly, obohacují naše duchovní poznání a dávají novou sílu čelit těžkostem života. Neříkají mnoho věcí, ale často jen jednu, základní, určenou pro konkrétní a jedinečný moment našeho života a pomáhají nám jej prožít v plnosti víry. Výstižnost a jednoduchost jsou kvality, které činí myšlenky bezprostředně užitečnými a uchvacujícími. Jako kapka průzračné vody nechá vidět, co je uvnitř, tak myšlenky v jejich jednoduchosti nechávají vyniknout kouzlu Božího života.

In Ascolto 2Galeone, Pierino. In ascolto 2


Vydavatelství: Servi della Sofferenza
Datum vydání: prosinec 2008
ISBN: 978-88-96106-04-4

Jedná se o druhý díl knihy "In ascolto". (Viz prezentace prvního dílu.)

Saper vivere in famigliaGaleone, Pierino. Saper vivere in famiglia


Vydavatelství: Servi della Sofferenza
Datum vydání: září 2008
ISBN: 978-88-96106-03-7

Kniha duchovních cvičení pro rodiny, jejíž obsah může být pochopen již z těchto slov autora: "Co chce Ježíš od křesťanských manželů? Aby vstoupili do svatyně pravdy a lásky, do svátosti manželství, a tak žili šťastně ve společenství. Jak je krásné slavit tuto svátost den po dni, v pravdě a lásce, a zakoušet stále více vzájemnou jednotu. Vskutku, je to láska, která dovolí stát se jednou skutečností. Láska vede také k přizpůsobení se ve způsobech myšlení, tužeb a chtění. Jistě, Bůh nás nestvořil všechny stejné, lišíme se jeden od druhého, ale je to láska, která z nás vytváří jednotu!"

San Paolo e le radici cristianePellegrino, Carmelo. San Paolo e le radici cristiane d´Europa


Vydavatelství: Servi della Sofferenza
Datum vydání: září 2008
ISBN: 978-88-96106-01-3

Kniha má podtitul: Nový úvod ke Skutkům apoštolů - mezi vyprávěním a teologií. Starý kontinent prochází etickou krizí, která ohrožuje jeho soudržnost i budoucnost. Tato se stává výzvou, apelující na znalost historie. Kdo studuje Bibli a teologii, nemůže nebýt do tohoto problému vtažen. Víc než studovat "křesťanské kořeny Evropy" je biblistovi dáno zkoumat a ověřit "kořeny křesťanství v Evropě" - v jeho počátcích - ve světle posvátných textů Písma. Kdo chce zkoumat tuto látku, nemůže opominout postavu Pavla z Tarsu.

Oltre la sapienzaPellegrino, Carmelo. Oltre la sapienza della parola


Vydavatelství: Edizioni Padre Pio da Pietrelcina
Datum vydání: 2007
ISBN: 88-499-0096-1
Pavel z Tarsu a Pio z Pietrelčiny: Didaktické křesťanské linie mezi antikou a novostí.

 

BioeticaUrso, Filippo; Scognamillo, Alessandra. Bioetica


Vydavatelství: Servi della Sofferenza
Datum vydání: září 2008
ISBN: 978-88-96106-02-0


Kniha není manuálem, ale spíše uvedením do hlavních témat bioetiky, od počátků rodícího se života až po jeho přirozený konec. Vychází, mimo jiné, z předpokladu, že každý by měl mít nástroje k pochopení skutečnosti a že škola je privilegovaným místem k získání těchto nástrojů.
Ve světle výše řečeného, je tato kniha zvláště vhodná pro studenty středních škol, i vyšších odborných církevních škol, ale také pro setkání katechetů a mladých.
Součástí vydání je výukové CD, s prezentacemi jednotlivých lekcí.

 

Padre Pio sotto inchiestaCastelli, Francesco. Padre Pio sotto inchiesta, l´autobiografia segreta


Vydavatelství: Edizioni Ares
Datum vydání: 2008
ISBN: 978-88-8155-438-6

Historik Francesco Castelli, v knize "Otec Pio ve vyšetřování. Tajná autobiografie", zpracovává dosud nepublikovaný dokument, vzešlý z apoštolské vizitace Mons. Raffaella Rossiho, konané v roce 1921, a dlouhá léta spočívájící v tajném archivu Kongregace pro nauku víry. Svatý Otec Benedikt XVI. v roce 2006 zpřístupnil tento archiv až k roku 1939. Francescu Castellimu neunikla výjimečnost tohoto dokumentu, který v této knize zveřejňuje a každému tak zpřístupňuje možnost jej číst a uvědomit si jeho vzácnost i krásu.

 

Lo stuporeColuccia, Francesco. Lo stupore di una parola che sana


Vydavatelství: Servi della Sofferenza
Datum vydání: prosinec 2008
ISBN: 978-88-96106-05-1

Slovo Boží vypráví historii zvanou "zjevení Boha mezi námi". Kdyby se jednalo jednoduše jen o historii spravedlivého člověka, učilo by nás pouze, i když příkladným způsobem, jaký postoj má člověk před Bohem mít. Ale to už je známo. Zatímco Ježíš, jakožto Boží Syn, nám ukázal jak se Bůh staví k člověku. A zde je prostor pro velká překvapení. Je to úžas nad Slovem, které předchází, stará se, uzdravuje a uvádí člověka do života a společenství s Bohem.