Duchovní pobyt v Jimramově

Autor: Jiří Janalík <jiri.janalik(at)gmail.com>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 21. 10. 2022

Podzim je tu ve své plné kráse. Příroda nám ukazuje lásku svého Stvořitele. Téměř jakoby se nabízí opět se trochu zastavit, rozhlédnout se kolem sebe, zhluboka se nadechnout.

Listopad nám přinese – tedy většině z nás – čtyři volné dny, 17. – 20. 11. Je zde možnost využít tyto dny k pobytu na Vysočině, k duchovnímu ztišení, ale také k osobní posile ve společenství s dalšími mladými, kteří kráčejí podobnou cestou a chtějí upřímně růst ve svém vztahu s Pánem.K dispozici jsou nám dvě pěkná místa v Jimramově a v nedalekém Sulkovci. Zde na faře můžeme vytvořit společenství naslouchaní Božímu slovu, modlitby, sdílení, ale také vyjít ven do přírody, oddechnout si od běžných povinností, užít si legraci při společné zábavě, ale také prožít chvilky pro sebe, kdo bude chtít.

Každý den budeme slavit mši svatou, po celou dobu bude možné přistoupit ke svátosti smíření nebo k duchovnímu pohovoru s některým z přítomných kněží.

V neděli 20. listopadu společně prožijeme slavnost Ježíše Krista Krále a budeme tak připraveni vstoupit do doby adventní.

 

Praktické informace:

Těšíme se na vás.

Kněží a sestry Servi della Sofferenza