Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Kdo jsme

Jsme Sekulární institut, duchovní rodina Servi della Sofferenza (Služebníci utrpení), která je inspirována otcem Piem z Pietrelčiny. Naším zakladatelem je italský kněz Mons. Pierino Galeone.

„Sekulární institut je společnost zasvěceného života, v níž křesťané žijící ve světě usilují o dokonalou lásku a především zevnitř se snaží přispívat k posvěcování světa.“ (CIC, can. 710)

Členové naší duchovní rodiny zachovávají v trvalém zasvěcení evangelijní rady: čistotu, chudobu a poslušnost.

Jsme rozděleni do dvou odlišných větví: muži (kněží a zasvěcení laici) a ženy (zasvěcené laičky).

Uskutečňujeme své zasvěcení v prostředí, kde žijeme a pracujeme, a snažíme se prodchnout svět duchem evangelia.

Zakladatel (Padre) - Mons. Pierino Galeone  Spoluzakladatelka (Madre) - sl. Giorgina Tocci

Společná fotografie z Říma

V České republice

V ČR působíme od roku 1999. Jsme na různých místech v ČR, nejvíce je nás v brněnské diecézi, kde biskup Mons.Vojtěch Cikrle dekretem potvrdil potřebnost naší duchovní rodiny v místní církvi.

Mužská komunita v ČR  Ženská komunita v ČR

Historie Sekulárního institutu Servi della Sofferenza

Duchovní rodina Servi della Sofferenza započala své první krůčky v jižní Itálii, ve farnosti S. Maria del Popolo v San Giorgo Jonico, kde roku 1952 začal její zakladatel otec Pierino Galeone vykonávat svou kněžskou službu. Již jako seminarista poznal otec Pierino sv. Pia z Pietrelčiny a navázal s ním vztah věrného duchovního synovství. Během častých osobních setkání povzbuzoval otec Pio mladého kněze k založení sekulárního institutu. Toto přání nalezlo ozvěnu v srdcích několika mladých lidí, které otec Pierino duchovně doprovázel. Tak se v roce 1957 zasvětila Pánu, pod vlídným pohledem otce Pia, Giorgina Tocci, nynější Madre a spoluzakladatelka.

Duchovní rodina procházela vývojem a ze strany církve mnohým prověřováním. Počáteční cesta byla poznamenána množstvím překážek a vyžadovala velkou víru a hlubokou pokoru. O Vánocích roku 1993 byli Servi della Sofferenza taranským arcibiskupem prohlášeni sekulárním institutem diecézního práva (Zřizovací dekret - česky, Zřizovací dekret - originál, Nihil Obstat - česky, Nihil Obstat - originál). Stává se tak historicky prvním smíšeným sekulárním institutem se dvěma větvemi - mužskou a ženskou.

Jeho působnost se rozšiřuje a rodí se nová povolání nejen v Itálii, ale také ve Švýcarsku, Německu, Polsku, Mexiku, Irsku, na Kostarice, v Kanadě a také u nás v České republice.

Významným okamžikem pro historii institutu byla audience u Svatého otce Jana Pavla II. v roce 2004. Svatý otec potvrdil velkolepost charismatu a jeho potřebnost pro církev.

Někteří věřící - manželé i svobodní, kteří již dříve udělali zkušenost na duchovní cestě pod vedením Mons. Pierina Galeoneho, se toužili přičlenit k charismatu sekulárního institutu,  a tak se v lednu roku 2004 zrodilo Sdružení Servi della Sofferenza.


Informační e-mailVytisknout článek

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Být s maminkou nikdy neunavuje. O to více ať nikdy neunavuje nás, děti, být s naší nebeskou Matkou, protože ona vlévá s mateřskou láskou do našich srdcí ty nejkrásnější milosti pro naši spásu. PŘEDSEVZETÍ Během dne se budeme snažit být neustále v kontaktu s Bohem, s Ježíšem, s Pannou Marií jako opravdoví přátelé a opravdové přítelkyně. STŘELNÁ MODLITBA Maria, Archo úmluvy, oroduj za nás.
(8.5.2021)

"Non ci si stanca mai di stare vicino alla mamma. Ancora di più noi figli non ci stanchiamo mai di stare vicino alla Madre Celeste perché Ella, con amore materno, infonde nei nostri cuori le grazie più belle per la nostra salvezza. FIORETTO Nella giornata cercheremo sempre di metterci in contatto con Dio, con Gesù, con la Madonna come veri amici e vere amiche. GIACULATORIA O Maria, Arca dell’Alleanza, prega per noi!"
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008