Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Sekulární institut Servi della Sofferenza - muži

fotokněží

Mužská větev Sekulárního institutu Servi della Sofferenza (Služebníci utrpení) je tvořena kleriky i muži laiky. Úkolem kněží je usilovat o posvěcování světa svou pastýřskou službou a žít příkladně svědectví slibů evangelijních rad mezi kněžími i věřícími v diecézi, do níž jsou inkardinovaní.
Muži laici se účastní evangelizační činnosti Církve slovem i svědectvím svého zasvěceného života, vroucí láskou k Církvi i kompetentností a profesionalitou ve svých civilních povoláních.
Větev je organizačně vedena hlavním zodpovědným, sídlícím v San Giorgio Jonico v Itálii a dělí se na komunity, vedené zodpovědnými komunit, kteří mají za úkol starat se o duchovní i hmotné potřeby každého člena a bdít nad tím, aby všichni žili v bratrském společenství a rostli v duchu evangelijních rad podle konstitucí.
Členové komunit mohou žít společně nebo samostatně. Pravidelně se setkávají na měsíčních duchovních obnovách a podle možností také ve svém volném čase. Na území České republiky existuje jedna mužská komunita, jejímž zodpovědným je Mons. Karel Orlita z brněnské diecéze.

Informační e-mailVytisknout článek

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Neklesej na mysli, když se opakuje tvůj hlavní kámen úrazu. Ježíš tě zná a zná i tvůj kámen úrazu. On ti dá sílu ho snášet a jistotu, že jednoho dne ti ho odejme. Neptej se však, kdy to bude - stačí ti vědět, že se tak stane.
(14.12.2018)

"Non ti scoraggiare dinanzi alla ripetizione dell’ostacolo principale. Gesù conosce te e l’ostacolo. Egli ti darà la forza di sopportarlo e la certezza che un giorno te lo toglierà. Non domandare, però, quado sarà: ti basta sapere che avverrà."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008