Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Emanuel, Bůh s námi

Vydáno dne 28. 12. 2008 (12098 přečtení)

[ Autor: Mons. Pierino Galeone, padre; redakční úvodník z časopisu Servi della Sofferenza, 2008/12 ]
Bůh je náš Stvořitel. My – tvorové – jsme však byli již od počátku velmi slabí, křehcí, neposlušní. Zhřešili jsme, a tak jsme se stali Božími nepřáteli. Přestože jsme se od Pána vzdálili, chtěl se on přiblížit k nám, chtěl přijít k nám, být s námi. Co nás však vyburcovává  z poklidu je toto: Bůh, Stvořitel nebe i země, ten, který mohl klidně člověka zničit, jej dál nechal žít.A to není vše: On sám se ujal iniciativy, když sestoupil z nebe na zem, aby odstranil nepřátelství, které hřích postavil mezi nás a Boha. Aby bylo odstraněno toto nepřátelství, bylo zapotřebí odčinit hřích. Aby byl Bůh s námi, bylo potřeba, aby se jeho Syn vtělil, umřel a vstal z mrtvých. Bylo tedy nutné, aby toto Dítě vzalo na sebe všechny hříchy lidí, jak říká anděl: „On odčiní hříchy svého lidu.“ Toto je novost, kterou říká anděl Josefovi. Marii říká, že bude nazván „Synem Nejvyššího,“ usedne navždy na Davidův trůn a jeho království nebude konce. Tímto vyvstává význam – že Ježíš je Bůh, je Král a setrvá na Davidově trůně navěky. Josefovi však zdůrazňuje skutečnost, že odčiní hříchy lidí – právě proto, aby byl s námi, aby žil s námi, aby byl v našem nitru a přebýval v nás. Jak velikou dobrotu měl Otec, jakou lásku měl Syn Boží, že se vtělil a konal Otcovu vůli! Kolik obtíží překonal „Bůh s námi:“ bojoval proti zlému duchu, proti satanovi, proti světu, proti smrti a zvítězil nad nepřáteli Božími i našimi, přestože ho to stálo jeho vlastní smrt.
Kolik toho Pán udělal, aby směl být s námi. A ty, co děláš, abys byl s Bohem? Možná jsou zde nějaké křehkosti, které dosud přikovávají tvé srdce, mysl, vůli, náklonnosti, smysly; možná ten vztah, ta mentalita světa, možná jsou to ty skryté či dokonce pohoršující slabosti tvého srdce. Co děláš, abys byl s Bohem? Kolik obtíží Pán překonal, aby mohl být s námi! Dokonce podstoupil i utrpení a smrt, abychom my mohli být s Ním! A ty jsi byl o těchto Vánocích tolikrát Pánem pozván, abys mu šel vstříc - dobrými skutky, čili s novou vůlí, dobrou vůlí, opustil především zlo a vrátil se znovu ke konání dobra, k modlitbě, účasti na nedělní mši, k pokoji se všemi, k uchování čistoty a jednoduchosti srdce, abys měl víru a naději v Pána, který určitě urovná tvou další cestu a jistě vyjde vstříc všem přáním tvého srdce.
Co ty děláš o těchto Vánocích? Kráčíš opravdu po cestě, která vede k Dítěti Ježíši? Ne již k vánočním oslavám či k jesličkám, nebo k novým zvyklostem či zvláštním způsobům světského života, který si namyšleně domýšlí, že dobře prožívá Vánoce.
Bůh přišel, aby byl s námi - ale „stabilně“ s námi! Kolikrát jsi slíbil a možná dodržel své předsevzetí pouze jeden den či jeden týden a pak ses vrátil znovu k životu „se světem“, možná s hříchem, možná se satanem, a to kvůli tvé velmi slabé mentalitě, kvůli ne ještě rozhodné vůli být definitivně s Pánem. Překonej své těžkosti, měj odvahu, buď silný, opusť zlo, začni znovu konat dobro a být v něm vytrvalý! Setkej se s Ježíšem, nechej se obejmout Děťátkem, které přišlo z nebe, aby bylo s tebou: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“, aby bylo s námi – Emanuel – Bůh s námi.
Jestliže ses skutečně rozhodl prožít Vánoce, pomoz je prožít i druhým. Možná je tu někdo, komu chybí chléb: rychle, nech „ožít“ Vánoce - protože tvá láska způsobí, že Ježíš bude také s ním v jeho domě, kde je všechno zhaslé. Zapal naději, lásku tvých bratří, kteří jsou chudí, nemocní. Učiň to způsobem, aby někdo z tvých příbuzných, nějaký tvůj kamarád či známý – ti, které máš v srdci – mohl být o Vánocích znovu s Ježíšem, a to tak, že opustí zlo a zase přijme do srdce naději, kterou Dítě Ježíš přineslo na svět: pokoj, pravou radost.
Pán by si přál, aby nad všemi domovy zpívali andělé, jako zpívali nad Betlémskou chýší: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“: „lidem, které On miluje“, avšak Pán chce, abychom i my milovali jeho! Jak je hezké vidět na tváři pravou křesťanskou radost, tu, která pochází ze srdce, tu, která se rodí z objetí s Dítětem Ježíšem, které svým pohledem, svým úsměvem, svým objetím, něžností a ručkama daruje jistě útěchu a posilu, vzněty nové radosti, živější naděje, mnohem rozhodnější lásku k Ježíši na věrnější cestě ve vůli Boží a evangelia.
Snažme se jít vstříc Bohu s novou vůlí, s „dobrou vůli“, protože toto je ta skutečná hvězda, která vede kroky nás lidí na zemi: je to právě On – Ježíš, který přišel přinést pravé světlo, to, které ozařuje každého člověka na cestě k nebi. Nechme si pomoct Marií a Josefem: Maria, která představila Ježíše světu, ať jej představí nyní každému z nás. Dej se oslovit Dítětem Ježíšem, nech se okouzlit Mariinou mateřskou tváří.

Překlad: ZK


Související články:
Ježíš je dobrý pastýř (18.08.2016)
Sdružení Servi della Sofferenza - minulost, současnost a budoucnost... (09.02.2015)
Víra v Boží moudrost (06.07.2014)
Ježíš je jediné dobro (15.06.2014)
Zasvěcení (20.04.2014)
Prečo viera víťazí nad svetom? (28.10.2013)
Být dokonalý (29.09.2013)
Pravý učedník (18.08.2013)
Církev od nás očekává hlásání evangelia o utrpení (04.05.2012)
Vy jste solí země a světlem světa (27.02.2012)
Mít oči stále upřeny na věci shůry (02.01.2012)
Milujme se navzájem z lásky k Ježíši (21.11.2011)
Víra a poslušnost (19.11.2011)
Dobrý skutek (11.09.2011)
Tajemství pokory (23.06.2011)
On je vskutku velikánem současných dějin (16.06.2011)
Kristus vstal z mrtvých a my jsme toho svědky (01.06.2011)
Obraťte se, Boží království je blízko (02.05.2011)
Ježíš je nám stále blízko (17.03.2011)
Kněz dává všem poznávat velikost Kristova probodeného Srdce (14.03.2011)
Zrození poslušnosti (18.01.2011)
Přijetí Ježíše (20.12.2010)
Ježíš po tobě hladoví (24.11.2010)
Služte Pánu s radostí (10.11.2010)
Kristův kněz (20.07.2010)
Otec Pio velikán svatosti (18.05.2010)
Roztržitost (26.03.2010)
Mám vás moc rád! (02.03.2010)
Kněz jako hlava komunity, otec a pastýř stáda (09.02.2010)
Vánoce (23.12.2009)
Maria, Matka Božího Milosrdenství (27.10.2009)
Tajemství a poslání kněze (30.08.2009)
Povolání (24.08.2009)
Vlídnost (11.02.2009)
Malé a velké věci (16.12.2008)
Celý článek | Autor: Padre | Počet komentářů: 45 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Mons. Pierino Galeone, padre; redakční úvodník z časopisu Se

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Otec Pio říkal: nemáš mít nikdy strach, protože když tě Bůh potrestal, vezme tě do náručí a přitiskne si tě k srdci, dokud nepřestaneš plakat.
(2.4.2020)

"Padre Pio diceva: non devi aver mai paura, perché Dio quando ti ha castigato, ti prende in braccio e ti stringe al cuore finché non smetti di piangere."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008