Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Duchovní obnova v San Giovanni Rotondo

Vydáno dne 13. 03. 2009 (11601 přečtení)

„Je třeba znát Krista, abychom Ho milovali; a velmi Ho milovat, abychom Ho následovali.“

Právě toto motto nás provázelo duchovní obnovou v San Giovanni Rotondo, které jsme se zúčastnili na přelomu února a března. Ale pěkně po pořádku...Směrem na jih jsme vyrazili ve čtvrtek večer. S Boží pomocí a díky šikovným šoférům a šoférkám jsme šťastně projeli nocí vstříc novému dni, který nám sliboval začátek celého programu. Cestou nás trošku potrápily studené nohy, ale mnohem důležitější bylo hořící srdce, toužící po setkání s Pánem, po možnosti pomodlit se u těla otce Pia a naslouchat slovům Padre. V pátek v podvečer jsme tedy šťastně dojeli do cíle. Následovalo přivítání, chvilka oddechu a pak mše svatá, jako zahájení obnovy.

A přišla sobota a s ní bohatý program pro naše duše. Den jsme zahájili ranními chválami, následovala přednáška Padre a setkání ve skupinkách – to naše bylo výjimečné tím, že za námi Padre přišel a vnesl světlo do různých našich nejasností. Odpoledne se většina z nás vydala nahoru do kláštera k tělu otce Pia, kde jsme se mohli v tichu modlit, rozjímat a předkládat otci Piovi vše, s čím jsme za ním přijeli. V pozdním odpoledni nás pak čekala adorace, další přednáška a mše svatá. Sobota nesmírně rychle uběhla a najednou tu byla neděle – závěr duchovní obnovy a den odjezdu.
Den jsme začali podobně jako ten předchozí – ranní chvály a krátká přednáška. Během dopoledne byl prostor pro svátost smíření, ať už u našich kněží nebo u Padre. Po závěrečné mši svaté, obědě a rozloučení jsme vyrazili zpátky domů – snad o něco moudřejší, Bohu bližší a vyzbrojení požehnáním do dalších dnů.

Bohatost myšlenek a moudrost rad, jimiž nás Padre ve svých přednáškách zahrnoval, se nedá vypsat. Z celé jeho bytosti vyzařuje to, o čem mluví, nejsou to tedy jen slova, ale skutečně žitá praxe. Při jeho přednáškách jsem vnímala, že mu nesmírně moc záleží na tom, abychom perfektně pochopili, co říká, a tak našli svou cestu. Nedalo se přehlédnout, že mu opravdu leží na srdci povolání každého z nás, ať už je jakékoliv. A jak jsem se už zmínila, řečeno bylo hodně a je to na tomto místně nezachytitelné, proto jen několik myšlenek:

 • Je třeba změnit naši mentalitu (metanoia), tak dojde ke změně poznání a odvrátíme se od zla k dobru.
 • Přejít od zla k dobru můžeme jen díky Kristu, který nám odpustí, a tak zahladí zlo. A když Pán něco dělá, dělá to dobře. :-)
 • Nesmíme říkat „ano“ Kristu i Satanovi
 • Je třeba očistit srdce k poznání, tedy k lásce. Čím čistší jsou smysly, tím lépe poznáváme a milujeme.
 • Jestliže milujeme Krista, jsme pro Něj dobrým místem k přebývání.
 • Je třeba opravdu chtít odmítnout zlo. Ne jít ke zpovědi, litovat sice, ale pak se vrátit k tomu, co jsme dělali.
 • Poslušnost je praktikování Božího slova skrze víru. Poslušnost nám dává poznat Krista, poslušného až k smrti.
 • Podstata poslušnosti je ve sklonění se před Boží vůlí (zřeknutí a sklonění).
 • Kde poznat své povolání? V praktikovaném Božím slově a v poslušnosti Božímu slovu.
 • Ježíš si volí to, co se líbí Otci, tedy volí-li si nás, i my se Otci líbíme.
 • Modli se k Pánu, svěř se Jemu, on Ti dá sílu a světlo, abys dělal, co On chce.
 • Kdo zaslechl povolání, nesmí ztrácet čas!

účastnice Jana


Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 68 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Když jsem byl malý, držela mě maminka vždy za ruku, abychom šli bezpečně, ona i já; stávalo se mi však, že jsem její ruku pustil a nezřídka jsem upadl, zašpinil si šatičky a dostal laskavý pohlavek. Tak jsem se naučil nikdy nepouštět ruku Ježíše, abych vždy kráčel dobře spolu s ním.
(25.9.2018)

"Quando ero piccolo io la mamma mi teneva sempre per la mano, per essere sicuri lei ed io, però mi capitava di lasciare la sua mano e non raramente cadevo, mi sporcavo il vestitino e prendevo qualche amabile scappellotto. Ho imparato così a non lasciare mai la mano a Gesù, per camminare sempre bene con Lui."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008