Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Začni poslouchat takto

[Autor: Mons. Pierino Galeone, Padre; redakční úvodník z časopisu Servi della Sofferenza, 2009/9]

Důležité body z duchovních cvičení, které vedl Padre pro Služebníky utrpení v roce 2009

Poznat, milovat, sloužit Bohu je cílem člověka na zemi. Aby mohl člověk poznat, je třeba naslouchat Božímu slovu, studovat ho a rozjímat. Skutečné poznání Pána však přijde skrze konání Boží vůle v poslušnosti. Jedině tímto způsobem můžeš udělat zkušenost s jeho láskou a pouze takto můžeš na jeho lásku odpovědět.

V poslušnosti je obsažen vzájemný dar: když zachováváš Boží vůli, dáváš Bohu darem svou vůli a on ti výměnou dává to dobro, které tě zbožšťuje. Služba je potom službou lásky. Služebník je ten, kdo koná vůli někoho jiného. Když ty miluješ Pána a posloucháš ho, sloužíš Pánu. Když se modlíš a vyhýbáš se příležitostem (ke hříchu), jsi v nejlepší situaci pro konání Boží vůle, která tě jakožto člověka převyšuje. Pán dovolí zkušenost s obtíží vzhledem k poslušnosti, aby tě upevnil v pokoře. Když i navzdory křehkostem kráčíš cestou poslušnosti vytrvale, shromažďuješ dobro za dobrem až do té míry, že tě věci světa už nezajímají. Když však ztratíš ze zřetele Nejvyšší dobro, přehnaně lneš k pozemskému dobru a používáš ho špatně, nejsi schopný se od něj oddělit, a tedy konat Boží vůli. Potěšení je nástroj, kterým zlý duch útočí na lidské já a poskvrňuje lásku skrze přitažlivost, která poškodí kompletně lidského ducha a obelstí ho.

V Božím příkazu je zahrnuta Boží vůle a Boží láska, aby mohl být tento příkaz uskutečněn, je zapotřebí skoku, který je možné udělat jen z odrazového můstku, jímž je víra. Učiníš-li to, potom se už nedíváš jenom na příkaz, ale na toho, kdo ti jej dal, na svého Stvořitele, svého Pána, svého Otce. On ti ho nabízí jako dar, který když přijmeš, dostaneš se do společenství s Ním a vnímáš téměř dech božství. Bez poslušnosti je však nemožné se spasit nebo být zasvěcenými.

Znáš tajemství zasvěcení se Pánu? Posvátné (zasvěcené) je to, co náleží Bohu. Zasvěcení je vzájemné náležení si: Bůh tobě a ty Bohu, prostřednictvím Ježíše chudého, čistého a poslušného. Evangelijní rady jsou podněty, které vycházejí od Boha, týkají se odlišného a lepšího použití dober, které máš, kvůli Nebeskému království. Je od tebe požadováno zřeknutí se dober, potěšení, tužeb vlastního já, avšak toto zřeknutí není samo o sobě cílem, protože to, čeho se zříkáš, dáváš Ježíši. Daruješ-li takto ona dobra, miluješ tolik, že dosáhneš dokonalé lásky.

Slib je pouto, které má trvat na celý život, dokonce po celou věčnost, a proto, aby ses takto mohl k Pánu připoutat, se musíš do něj zamilovat až tak, že mu můžeš říci: „Ježíši, ty sám mi stačíš!“ Základní ctností tohoto procesu je pokora a mírnost srdce. Máš strach z pokory? Pokora není jen ctnost pravého uznání. Tato ctnost ti umožní zcela se naplnit Bohem. A k tomu dojde jedině skrze poslušnost. Cílem evangelijních rad je toto veliké tajemství zbožštění.

Jak je krásné mít Ježíšovy myšlenky, Ježíšovy touhy, mít v srdci ochotu k bratrské lásce; jeho JÁ ti umožní myslet, volit si a zcela se realizovat! A Pán si přeje zasvěcené osoby, aby se ostatní mohli přiblížit a napít z pramene jejich svědectví. Oni mají žít ve světě, aniž by byli ze světa, aby jej zachránili modlitbou a dobrými skutky.

Kristus je zasvěcený par excelence a ani pro něj nebyla cesta poslušnosti jednoduchá, a proto se stal Zasvěceným a tím, jemuž se každý zasvěcuje.  A ty nemáš mít strach, když jsou zde křehkosti? To, na čem záleží, je, že Pán tě povolal a neodvolal své povolání.

Specifikem Boží lásky vůči nám je milosrdenství, které je východiskem spásy svatých a těch, kdo posvěcují. Milosrdenství znamená darovat to největší dobro, kterým je Bůh. Milosrdenství je „Boží“, protože daruje Boha a pochází z Kristova lidství. Kristova Matka je matkou Milosrdenství. Milosrdenství má ve skutečnosti dva základní prvky: odčinění a odpuštění. Pod křížem se právě Maria připojila k odčinění i odpuštění.

Tajemství Mariina mateřství se rodí v milosrdenství. Bez milosrdenství bychom nemohli být jejími dětmi a ona naší matkou. Ona dobře ví, kolik stálo jejího Syna ono odpuštění, a přičiňuje se na lítosti toho, kdo se má navrátit ke Kristu. Jenom nebeská Maminka vstupuje pomaličku do tvé mysli, do tvých pocitů a prosí Otce i jeho Syna, aby byli ochotni odpustit hříchy. Jak ty můžeš pochybovat o tom, zda se ti to podaří, když je tady ona, která je naší nadějí a ve všem spolupracuje na poslání Syna? Postava maminky je tím nejkrásnějším zobrazením Kristovy lásky na světě. Spolu s Pannou Marií pokračuje i otec Pio ve svém mesiánském poslání až do konce světa a my jsme byli nebeským Otcem povoláni, abychom byli otci Piovi blízko.

Nedělej si starosti, neměj strach, jestliže tě svět pronásleduje, protože Ježíš řekl: „Já jsem s vámi až do konce světa“ a zvláště je s těmi, kteří pracují pro jeho království.

„Ježíši, ty mi stačíš, chci tě následovat navždy!“


Informační e-mailVytisknout článek

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Otec Pio říkal: nemáš mít nikdy strach, protože když tě Bůh potrestal, vezme tě do náručí a přitiskne si tě k srdci, dokud nepřestaneš plakat.
(2.4.2020)

"Padre Pio diceva: non devi aver mai paura, perché Dio quando ti ha castigato, ti prende in braccio e ti stringe al cuore finché non smetti di piangere."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008