Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Exercicie pro Sdružení přičleněných v San Giovanni Rotondu

Jako každý rok, tak jsme se i letos mohli zúčastnit duchovních cvičení pro Sdružení přičleněných Servi della Sofferenza v „mateřském“ domě Sekulárního institutu Servi della Sofferenza v San Giovanni Rotondu v Itálii. Konaly se od 24.-29.srpna, bylo nás celkem 16 účastníků z České republiky včetně kněze, který nás na této cestě doprovázel. Po roce jsme se tak opět mohli setkat s bratry a sestrami z komunit z Itálie, Švýcarska a přáteli z Rakouska. Naše komunita má nyní 12 členů již s trvalými přísliby a další nové zájemce, kteří jsou sympatizanty spirituality Služebníků utrpení.

Exercicie na Gargánu v bezprostřední blízkosti sv. Pia z Pietrelciny mají jistě svůj půvab a přitažlivost. Jednak pro posvátné místo, kde jsou v kryptě Baziliky sv. Pia uchovávány jeho ostatky, tak i pro výjimečnost osoby exercitátora, jimž nebyl nikdo jiný, než „náš“ Padre, zakladatel Institutu a Sdružení Servi della Sofferenza, mons. Pierino Galeone. I přes svůj pokročilý věk nám Padre předkládal každý den k rozjímání jednotlivá duchovní témata.

A bylo opravdu o čem přemýšlet a rozjímat!

Téma exercicií „Ve věrném následování Krista s láskou, ne z přinucení a bez přerušení“, vypovídalo již samo o sobě.

Nešlo tedy jen o připomenutí základních pravd života z víry, ale o intenzívní „revizi“ našeho duchovního života.

Každý z nás si mohl hned na začátku exercicií položit otázku, jakým způsobem následuji Krista právě já?

Během těchto čtyř intenzívně duchovně prožívaných dní jsme mohli hlouběji „nahlédnout“ do Božího království, které má svého zákonodárce, Ježíše Krista, Pána vesmíru, Boha, který nás nesmírně miluje. Bůh nám daroval Zákon, Desatero a Ježíš zdůraznil přikázání lásky. Předpokladem vstupu do tohoto Božího království je věrné následování Krista v poslušnosti Jeho slovu, což předpokládá naši víru.

Jakou odpověď dáváš Bohu ty? Podřizuješ vlastní vůli pod Boží Zákon v poslušnosti, z lásky? Anebo jednáš podle svého vlastního sobeckého „já“ s vychytralostí, z donucení nebo dokonce bez lásky?

Takové a podobné otázky vyvstávaly spontánně během našeho společného rozjímání. Padre však probral podrobněji i „léky“, jaké máme užívat, abychom mohli opět lépe kráčet za Kristem a to pokoru, víru a velmi zdůraznil vyhýbání se zlým příležitostem. Máme být schopni kráčet k Bohu věrně, bez přerušení a to jak ve své rodině, farnosti, tak i v každodenní práci. Přerušení na duchovní cestě znamená jít zpět, hrozí nebezpečí přerušení modlitby, otevření se zlému, upřednostnění potěšení smyslů až k přerušení vztahu s Ježíšem. Máme se stát tedy více zodpovědnými ve svém duchovním životě, věrohodnými v bratrské lásce a máme vydávat dobré svědectví Kristu.

Každý z nás se zamyslel nad výzvou Padre: „Modlete se a bděte před Nejsvětější Svátostí!“

Závěr exercicií byl ve znamení „daru“, darovat se Bohu z lásky, poslušnosti, spontánně, skrze konání malých obyčejných věcí, skrze naši každodenní námahu, odříkání a pokorné přijímání

utrpení. Padre řekl: „O co více stojí (naši námahu) utrpení, o to větší jsou zásluhy (pro nebe), pro obnovení všeho stvoření.“ Padre také zdůraznil, abychom se snažili více pomáhat nemocným, chudým a hříšníkům pomoci nalézt Boha.

Jistě každého z nás zaujala i myšlenka návratu člověka k nevinnosti, která je odměnou svatých a mučedníků tak, jak ji dosáhl otec Pio a mnoho dalších svatých. Jsou pro nás příkladem k následování, mezi nimiž vyniká Panna Maria. Nemáme se tedy bát spolu s Marií kráčet za Ježíšem a vhodně využívat dary podle Boží vůle.

Vyvrcholením exercicií byla závěrečná mše svatá, při níž někteří bratři a sestry skládali před církví a představenými Sdružení Servi della Sofferenza přísliby čistoty, chudoby a poslušnosti podle vlastního životního stavu a to jak časné na dva roky, tak trvalé na celý život.

Tyto požehnané dny strávené pod „dohledem“ otce Pia byly maximálně využity tak, aby přinesly hojné duchovní plody i v našich srdcích. Všichni využili možnost strávit usebrané chvíle u hrobu otce Pia, k němu zalétaly naše myšlenky, prosby, přání, ale také děkování za vše, co jsme doposud na jeho přímluvy od Boha obdrželi, i za tuto pro nás tak vzácnou příležitost, účastnit se těchto exercicií ve společenství s naší duchovní rodinou.

Díky, Pane, za tyto krásné chvíle!


Kestlerová Taťána


Informační e-mailVytisknout článek

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Tvůj dar Ježíši byl bezpochyby přijat s velkým zalíbením. Ježíš tě odmění za to, co jsi dal a co jsi udělal pro něho a pro bratry.
(6.7.2020)

"Il tuo dono a Gesù certamente è stato molto gradito. Gesù ti ricompenserà di quanto hai dato e hai fatto per Lui e per i fratelli."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008