Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Obraťte se, Boží království je blízko

Autor: Mons. Pierino Galeone, Padre; redakční úvodník z časopisu Servi della Sofferenza, 2011/3

Co znamená „Obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království“? Obrácení je především změnou skutků, změnou života, mentality, voleb, chování, čili obrácení. Znamená opustit zlo a konat dobro. Kdy ale obrácení umožní vstoupit do Božího království? Když přijmeš Boží slovo, když ho poslušností uvedeš do praxe, a když začneš kráčet v Kristu, který je Cestou.

Takže obrácení, pokání, odmítnutí věcí z minulosti a přijetí Ježíše prostřednictvím přijetí jeho slova jsou součásti obrácení a přiblížení se. Co však znamená „blízkost“? Blízkost je Boží slovo, kterému nasloucháš. Ježíš se přibližuje jako dítě prostřednictvím slova, které ti předkládá s láskou a bez nucení. Toto je blízkost.

Pokaždé, když máš uvnitř toto zvěstování Božího slova (ať už díky podnětům Ducha v tvém nitru, či díky učení církve, nebo kvůli Padreho radám či radám představených), které ti předkládá konání dobra, tehdy je blízko Boží království. Mějte však na zřeteli, že obrácení, tato změna našeho života a našich skutků, potrvá až do konce života. V Písmu se říká, že spravedlivý hřeší sedmkrát za den, i když neúmyslně, avšak je od něj vyžadováno odstraňování i neúmyslných křehkostí, a proto se v něm den po dni uskutečňuje tento proces pokání, obrácení, tato otevřenost srdce v přijímání podnětů Božího slova, jehož prostřednictvím je Ježíš ve tvé blízkosti.

Kdy lze vstoupit do Božího království? Když se koná hlásané slovo: „Ne ten, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce.“ Blízkost je tedy nabídka Božího slova; branou je poslušnost; a cestou v Božím království je cesta víry. Jak krásný je tento výrok: „Doufej v Hospodina, tvé srdce bude zmužilé.“

Nedělej si starosti. Ježíš je tolik milující, je tak dobrý, a zatímco ti předkládá své slovo, jímž je on sám, dává ti také sílu a světlo, abys ho mohl uvést do praxe. Buďte pozorní! Když ti Pán překládá své slovo, tehdy je blízko Boží království, tehdy je blízko Ježíš. Téměř jakoby vztahoval ruku, aby mohl obdržet akt lásky tvé vůle, když řekneš: „Hle, Pane, učiň se mnou podle svého slova.“

Jestliže trochu proniknete do těch skromných slov, která jsem vám řekl, uvidíte uvnitř v hloubce realizaci našeho povolání Bohu zasvěcených ve světě. Uvnitř se nachází poslušnost. Prostřednictvím poslušnosti přijímáš Boží slovo, pak je nabízíš druhým skrze své skutky a svůj příklad. Jak můžeš dát druhým, co nemáš?

Jak je to krásné! Boží království je blízko prostřednictvím slova, též prostřednictvím svátostí, prostřednictvím bratří, církve, prostřednictvím kněží, jejichž úkolem je přibližovat Boží království jednak prostřednictvím evangelia, jednak prostřednictvím svátostí, zvláště pak eucharistie. Ježíš je tak blízko! Proč jej tedy celým srdcem nepřijmeme? Vždyť nám dává všechno, dává nám život, jak by nám nedal i zbytek: „kdo přijme mé slovo, má moc stát se Božím dítětem“, čili obdržet život.


Informační e-mailVytisknout článek

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Otec Pio říkal: nemáš mít nikdy strach, protože když tě Bůh potrestal, vezme tě do náručí a přitiskne si tě k srdci, dokud nepřestaneš plakat.
(2.4.2020)

"Padre Pio diceva: non devi aver mai paura, perché Dio quando ti ha castigato, ti prende in braccio e ti stringe al cuore finché non smetti di piangere."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008