Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Prečo viera víťazí nad svetom?

Autor:  Mons. Pierino Galeone, Padre; redakčný úvodník z časopisu Servi della Sofferenza, 2013/9

Vo chvíli, keď je skúšaná Tvoja viera, komunikuje Boh svojho Ducha skrze svoje Slovo a spoločne s Duchom tak komunikuje svoj život. Božie Slovo v sebe obsahuje Božieho Ducha, obsahuje Ježiša, ktorý ako jediný zvíťazil nad satanom, nad hriechom, nad svetom a nad smrťou. On je „pôvodcom a zavŕšiteľom viery“ (Hebr 12,2).

V poslušnosti prijímame Ducha a život Ježiša, v poslušnosti Ježišovi máme účasť na ňom samom, na jeho prirodzenosti, na jeho víťazstve a tak znova sprostredkúvame obraz Boha a jeho podobu.

Len v poslušnosti spoznávame Boha, ako hovorí svätý Ján: „Kto hovorí: "Poznám ho," a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy.“ (1 Jn 2,4). Viera bez poslušnosti neexistuje.

Satan veľmi dobre vie, že ten, kto poslúcha, vyhráva, preto sa snaží oslabiť vôľu, alebo diskutovať o príkaze, alebo hľadá, ako by uhasil svetlo viery: aby sme už viac nevideli Božiu vôľu, aby sme nevideli správnosť príkazu, aby sme nevideli nadprirodzené skutočnosti. Len s poslušnosťou viere skutočne vidíme, pretože viera je svetlo a toto svetlo sa v nás zapaľuje iba s poslušnosťou.

Tajomstvo viery – toto je rok viery – je veľké, tak veľké, že až do konca sveta nebude môcť byť plne objavené. Viera je okrem toho aj koreňom nádeje a lásky.

Podľa asketiky a mystiky sú duša a život človeka jednou vecou; skrze vieru a sviatosť krstu vchádza Boží život do duše a osvecuje aj myseľ a  inteligenciu, a to je dôvod pre ktorý človek potom všetko vidí jasne: vidí jasne Boha, sám seba, svojho blížneho, vidí Božiu vôľu, vidí všetko. Aké krásne!

Dar viery je dar, skrze ktorý máme účasť na prirodzenosti Boha, stávame sa Božími deťmi, bratmi blížneho, dedičmi neba, bratmi Ježiša, členmi Cirkvi. A prostredníctvom tohto daru viery prijímame svetlo, aby sme spolu s darom Ducha Svätého mohli vidieť všetky nadprirodzené skutočnosti. 

Rozum je darom Ducha Svätého, aby sme videli Boha vo všetkých veciach a všetky veci v Bohu, Múdrosť nám pomáha rozlišovať dobré od zlého, dar Rady nám navrhuje možnosti  „hic et nunc“ „tu a teraz“, ktoré sú vhodné v danej chvíli; dar Sily napomáha vôli byť pevná; dar Nábožnosti, ktorá nie je len zdieľaním, nie je len súcitom, nám umožňuje úplne sa odovzdať Bohu; a Bázeň voči Bohu, ktorá nie je len pozornosťou aby sme sa neznepáčili Bohu, nás robí pozornými páčiť sa Bohu vo všetkom, tak ako Ježiš: „Robím všetko, čo sa páči môjmu Otcovi“ (Jn 14,31).

Aké je krásne vidieť toto svetlo viery, pretože viera odhŕňa záclonu všetkým nadprirodzeným veciam, umožňuje vidieť všetko: Boha, stvorenie, Božiu vôľu, umožňuje vidieť hlavne Krista, pretože On urobil všetko, je to On, ktorý nám zjavuje Otca skrze Ducha Svätého.

Zjavenie Boha, ktorý je láska, prichádza v zjavení Božieho Syna – ukrižovaného, ktorý je poslušný Otcovi až k smrti a zjavuje lásku Otca, dávajúc svoj život na zmierenie, čím zjavuje svoju lásku k nám.

To je tajomstvo lásky v Ukrižovanom, pretože Eucharistia nie je len sviatosťou sama o sebe, je sviatosťou v ktorej sa konkrétne obnovuje ukrižovanie na Kríži: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás“ (Mt 26,26).

V Eucharistii je tajomstvo Ukrižovaného – Vzkrieseného, pretože Ježiš vstal z mŕtvych, vo svojej božskej moci,  vykonal svoju obeť za nás, skutočne vstúpil so svojou podstatou do kúska chleba a do trochy vína. To všetko je tajomstvom viery.

Poslušnosť čoraz viac rozširuje toto videnie nadprirodzena: buď poslušný čoraz viac, stále viac, viera ti prinesie objavenie všetkých nadprirodzených skutočností.

V Kristovi ukrižovanom – vzkriesenom dochádza k zjaveniu nadprirodzena, a to je tajomstvo viery.

Nebeský Otec zrodil Syna, z neho vychádza Duch Svätý; On chcel stvoriť svet, chcel poslať na zem svojho Syna a Ducha Svätého; chcel, aby jeho Syn založil Cirkev; chcel, aby sme existovali; chcel, aby sme sa odlišovali od iných stvorení svojou láskou a božím životom; aké krásne! Dal nám tiež možnosť stať sa Božími deťmi, dedičmi Neba, prebývať s Ním!

Všetko urobil nebeský Otec! Verme, majme vieru: určite sa staneme víťazmi!

Preklad: Jana Hašková


Související články:
Ježíš je dobrý pastýř (18.08.2016)
Sdružení Servi della Sofferenza - minulost, současnost a budoucnost... (09.02.2015)
Víra v Boží moudrost (06.07.2014)
Ježíš je jediné dobro (15.06.2014)
Zasvěcení (20.04.2014)
Být dokonalý (29.09.2013)
Pravý učedník (18.08.2013)
Církev od nás očekává hlásání evangelia o utrpení (04.05.2012)
Vy jste solí země a světlem světa (27.02.2012)
Mít oči stále upřeny na věci shůry (02.01.2012)
Milujme se navzájem z lásky k Ježíši (21.11.2011)
Víra a poslušnost (19.11.2011)
Dobrý skutek (11.09.2011)
Tajemství pokory (23.06.2011)
On je vskutku velikánem současných dějin (16.06.2011)
Kristus vstal z mrtvých a my jsme toho svědky (01.06.2011)
Obraťte se, Boží království je blízko (02.05.2011)
Ježíš je nám stále blízko (17.03.2011)
Kněz dává všem poznávat velikost Kristova probodeného Srdce (14.03.2011)
Zrození poslušnosti (18.01.2011)
Přijetí Ježíše (20.12.2010)
Ježíš po tobě hladoví (24.11.2010)
Služte Pánu s radostí (10.11.2010)
Kristův kněz (20.07.2010)
Otec Pio velikán svatosti (18.05.2010)
Roztržitost (26.03.2010)
Mám vás moc rád! (02.03.2010)
Kněz jako hlava komunity, otec a pastýř stáda (09.02.2010)
Vánoce (23.12.2009)
Maria, Matka Božího Milosrdenství (27.10.2009)
Tajemství a poslání kněze (30.08.2009)
Povolání (24.08.2009)
Vlídnost (11.02.2009)
Emanuel, Bůh s námi (28.12.2008)
Malé a velké věci (16.12.2008)
Informační e-mailVytisknout článek

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Otec Pio říkal: nemáš mít nikdy strach, protože když tě Bůh potrestal, vezme tě do náručí a přitiskne si tě k srdci, dokud nepřestaneš plakat.
(2.4.2020)

"Padre Pio diceva: non devi aver mai paura, perché Dio quando ti ha castigato, ti prende in braccio e ti stringe al cuore finché non smetti di piangere."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008