Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Roztržitost

Autor: Mons. Pierino Galeone, Padre; redakční úvodník z časopisu Servi della Sofferenza, 2010/3

Roztržitost je opakem přitažlivosti. Modlitba směřuje ke společenství s Bohem, jímž se má nechat duše přitáhnout. Hnutí přitažlivosti pak pochází ze vzájemné lásky Boha a modlící se duše.

Nechtěná roztržitost nebrání přitažlivosti lásky. Chtěná roztržitost však poškozuje též schopnost lásky a účel modlitby – společenství s Bohem. Zlý duch nenávidí Boha a také každého, kdo chce být ve společenství s Ním, a to jakýmkoli prostředkem, zvláště modlitbou, která obzvláště směřuje ke sjednocení se s Ním. Není tedy divu, když se duše během modlitby setkává s nejrůznějšími roztržitostmi, které nejsou cílem samy o sobě. Jejich cílem je vzdálit duši od přitažlivosti Boží lásky a od společenství s Ním. Vzdálení od Boží lásky totiž způsobí izolovanost duše. Když se jednou podaří ďáblovi, který je silnější než duše, jakýmkoli druhem roztržitosti (špatné myšlenky, starosti, neužitečné myšlenky) izolovat duši od Boha, nejenže jí zabrání lásce a Boží přítomnosti, ale také ji sevře záplavou roztržitostí, které dovrší izolaci, a to prostřednictvím nesnáze, únavy, omrzelosti a ospalosti. Člověk už nenachází čas pro modlitbu a snadno ji odloží na nejisté zbytky denního času, na práh odpočinku.

Účelem nechtěných roztržitostí je vzdálení od Boží lásky a mimoto také upuštění od modlitby, která je účinným nástrojem Boží přítomnosti po boku modlící se duše. Potíž roztržitostí může modlící se vyřešit úsilím, které udržuje živou a životaschopnou lásku, směřující ke sjednocení a společenství s Bohem. Úsilí neustat v modlitbě projevuje především vůli být ve společenství s Bohem a pak také nezájem o roztržitosti, které přicházejí. Na odolnost úsilí ze strany duše dotírá zlý duch ještě větším naléháním různými roztržitostmi, které však nesmí zneklidnit toho, kdo se modlí, protože duše má věřit, že Bůh je vedle ní a zajistí překonání jakéhokoli útoku. Takovéto vytrvalé úsilí duše v modlitbě je provázeno Boží mocí, a proto nebude moci mít satanova síla nikdy převahu.

Je sice pravda, že zlý duch nepřestane útočit naléhavostí roztržitostí na úsilí toho, kdo se modlí, avšak když věří, Bůh, který je Všemohoucí Silou, nikdy nedopustí, aby bylo nějaké modlící se dítě násilně vytrženo z jeho společenství lásky. Nemějte strach z roztržitostí jen tehdy, když se jim nepodaří připojit vůli, aby se staly chtěnými. Jedná-li se o nechtěné roztržitosti a nadále trvá úsilí jim odolávat, stávají se důvodem větší lásky k Bohu a rozhodným odmítnutím izolace, pocházející od zlého ducha.

Věrnost v úsilí toho, kdo se modlí, je zárukou stálé přitažlivosti lásky Boha, který s potěšením přebývá v modlící se duši, aby vytvořil ducha modlitby. Základem toho je víra, naděje a láska, díky nimž žije duše neustále v Boží přítomnosti, která v ní působí překvapující divy lásky, v poslušnosti Bohu a v lásce k bratřím. Duch modlitby tak vede k neodolatelné a neúnavné lásce modlitby, která jediná může uskutečnit Ježíšovo přikázání „neustále se modlete“, bez přerušení, v jakémkoli denním okamžiku, bez potřeby formulací.

Kněz a každý zasvěcený se má stát jako Ježíš, svatý František a otec Pio nejen prostým „orans“ (modlícím se), nýbrž „oratio“ (modlitbou) navždy, ve spojení s Ježíšem v nebi „semper interpellandum pro nobis“ (který se za nás neustále přimlouvá).


Související články:
Ježíš je dobrý pastýř (18.08.2016)
Sdružení Servi della Sofferenza - minulost, současnost a budoucnost... (09.02.2015)
Víra v Boží moudrost (06.07.2014)
Ježíš je jediné dobro (15.06.2014)
Zasvěcení (20.04.2014)
Prečo viera víťazí nad svetom? (28.10.2013)
Být dokonalý (29.09.2013)
Pravý učedník (18.08.2013)
Církev od nás očekává hlásání evangelia o utrpení (04.05.2012)
Vy jste solí země a světlem světa (27.02.2012)
Mít oči stále upřeny na věci shůry (02.01.2012)
Milujme se navzájem z lásky k Ježíši (21.11.2011)
Víra a poslušnost (19.11.2011)
Dobrý skutek (11.09.2011)
Tajemství pokory (23.06.2011)
On je vskutku velikánem současných dějin (16.06.2011)
Kristus vstal z mrtvých a my jsme toho svědky (01.06.2011)
Obraťte se, Boží království je blízko (02.05.2011)
Ježíš je nám stále blízko (17.03.2011)
Kněz dává všem poznávat velikost Kristova probodeného Srdce (14.03.2011)
Zrození poslušnosti (18.01.2011)
Přijetí Ježíše (20.12.2010)
Ježíš po tobě hladoví (24.11.2010)
Služte Pánu s radostí (10.11.2010)
Kristův kněz (20.07.2010)
Otec Pio velikán svatosti (18.05.2010)
Mám vás moc rád! (02.03.2010)
Kněz jako hlava komunity, otec a pastýř stáda (09.02.2010)
Vánoce (23.12.2009)
Maria, Matka Božího Milosrdenství (27.10.2009)
Tajemství a poslání kněze (30.08.2009)
Povolání (24.08.2009)
Vlídnost (11.02.2009)
Emanuel, Bůh s námi (28.12.2008)
Malé a velké věci (16.12.2008)
Informační e-mailVytisknout článek

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Otec Pio říkal: nemáš mít nikdy strach, protože když tě Bůh potrestal, vezme tě do náručí a přitiskne si tě k srdci, dokud nepřestaneš plakat.
(2.4.2020)

"Padre Pio diceva: non devi aver mai paura, perché Dio quando ti ha castigato, ti prende in braccio e ti stringe al cuore finché non smetti di piangere."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008