Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Návštěva dona Emanuele v České republice

Ve dnech 17. – 22. září 2013 navštívil naši zemi don Emanuele Tagliente. Celá naše duchovní rodina Služebníků utrpení – zasvěcení, přičlenění a sympatizanti – jsme se těšili na každé setkání, na každé slovo, kterým nás vikář našeho drahého Padre pozdravil a povzbudil. Při každé příležitosti nás ujistil o duchovní přítomnosti Padreho a o jeho modlitbách za nás.

Program návštěvy dona Emanuela byl následující:

Úterý 17. 9.

Hned po příletu do Vídně přivezl otec Karel dona Emanuela do Brna, přímo na modlitební společenství mladých otce Pia, které se koná každé úterý v kryptě kostela sv. Máří Magdalény. Ten den bylo tématem setkání „kněžství“. Pro mladé bylo milým překvapením a zároveň povzbuzením slyšet o kněžství hovořit svědka otce Pia a účastnit se mše, kterou sloužil.

Úterý 18. 9.

Don Emanuele, společně s kněžími otcem Karlem a otcem Stanislavem a s laikem Pavlem, navštívili farnost Ludgeřovice, kterou spravuje otec Václav Koloničný. Společně zde prožili duchovní obnovu na téma „To konejte na mou památku“. Don Emanuele měl také možnost říci několik slov místním farníkům při zdejší bohoslužbě.

Foto

Čtvrtek 19. 9. večer

V 18 hodin, v Duchovním centru na Vranově u Brna, zahájil don Emanuele mší svatou duchovní obnovu pro nás zasvěcené a přičleněné, která pokračovala noční adorací. V meditacích nás don Emanuele povzbuzoval, abychom posílili svou víru a abychom usilovali o čisté srdce, protože pouze tak můžeme vidět Boha. Vyložil nám také podstatné články Konstitucí a Stanov Služebníků utrpení, přičemž zdůrazňoval, že jsme jedna rodina s jedním charismatem.

Foto

Duchovní obnova skončila v pátek v 19 hodin mší svatou. Všichni odjížděli obohaceni a spokojeni.

Sobota 21. 9.

V jednom ze sálů Biskupství brněnského se konala přednáška o otci Piovi, otevřená širší veřejnosti. Téma, které don Emanuele pro přednášku zvolil, bylo „Otec Pio: velký dar dnešnímu člověku; pro něho je Ukřižovaný živým“. Účastníci ocenili zkušenost, kterou don Emanuele prožil v blízkosti otce Pia a též jeho úctu k utrpení, které otec Pio nesl z lásky k Ježíši a pro spásu duší. Jeho charisma, obětovat své utrpení Pánu pro duše, je aktuální pro všechny.

Foto

Po modlitbě svatého růžence, eucharistické adoraci a bohoslužbě v katedrále, se tento den uzavřel bratrským agapé na zahradě jednoho z domů na Petrově.

Foto

Neděle 22. 9.

Poslední setkání v mariánské svatyni ve Křtinách:

Foto

spontánní setkání, při kterém se někteří zasvěcení, přičlenění a sympatizanti chtěli zúčastnit nedělní mše svaté dona Emanuela, aby ještě jednou naslouchali jeho slovům a utvořili kolem vikáře našeho institutu rodinný kruh. Byla to také příležitost k rozloučení.

Foto

Děkujeme ze srdce donu Emanuelovi za jeho nasazení pro nás, za jeho návštěvu, za slova povzbuzení, za jeho svědectví služby a projevu bratrské lásky jediné duchovní rodiny. Děkujeme!

Mária Durkáčová


Související články:
Dědictví otců zachovej nám, Pane! (04.11.2013)
Setkání s Mariankami (04.11.2013)
Informační e-mailVytisknout článek

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Otec Pio říkal: nemáš mít nikdy strach, protože když tě Bůh potrestal, vezme tě do náručí a přitiskne si tě k srdci, dokud nepřestaneš plakat.
(2.4.2020)

"Padre Pio diceva: non devi aver mai paura, perché Dio quando ti ha castigato, ti prende in braccio e ti stringe al cuore finché non smetti di piangere."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008