Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Sdružení Servi della Sofferenza - minulost, současnost a budoucnost...

Historie naší komunity je vlastně podobná těm ostatním, jak v Itálii tak i ve Švýcarsku, kde charisma a spiritualitu Služebníků utrpení rozšířil především don Pierino Galeone, náš drahý Padre, osobně sám. Stalo se tak i v naší zemi.

Naše počátky se datují zhruba do roku 1996, kdy Padre mohl ještě více cestovat a poprvé nás navštívil. Od té doby zde vykonal mnoho exercicií a různých duchovních setkání, navštívil přitom několik významných poutních míst, jako je Velehrad, Vranov u Brna, Koclířov i hlavní město Prahu. Není jistě náhodou, že z větší části jsou tato poutní místa, která Padre navštívil, zasvěcena Panně Marii, ke které se Padre rád utíká o pomoc a dává nám tak velký příklad. Během těchto setkání přicházeli za Padre mnozí lidé, žádající o duchovní pomoc, zpověď, či jen požehnání. A Padre se snažil vždy všechny uspokojit, povzbudit a nejedna duše u něj nalezla znovu Ježíše. Byla osvobozena od hříchů a uzdravena ze svého starého způsobu života.

Pamatuji si, že jsme se také někteří účastnili exercicií pořádaných v rakouském Baumkurchenu, v roce 1997 a 1998, které vedl osobně Padre. Tam jsme mohli poprvé přistoupit ke svátosti smíření, která byla pro mnohé z nás opravdu novým narozením se pro Ježíše. Příhodnou půdu pro zasévání semének pro budoucí povolání, ať už do Institutu nebo později do Sdružení, připravoval s velkým nasazením v naší republice také don Vincenzo Carone, kněz Služebníků utrpení, působící ve Švýcarsku, který k nám velmi rád a často jezdil na různá duchovní setkání společně s některými sestrami a manželi Sokolovými a pomáhal tak našemu zakladateli v apoštolátu. Poznávali jsme blíže život a dílo otce Pia, spiritualitu a charisma Služebníků utrpení.

Avšak přelomovým obdobím, a velmi významným, byla v roce 1998 účast na letních exercicií přímo v San Giovanni Rotondu, ještě konaných v domě Santa Maria delle Grazie.

Tam jsme se měli možnost setkat i s ostatními bratry a sestrami, jak z Institutu, tak i s budoucími zájemci o Sdružení. Účast na těchto exerciciích a chvíle prožité v tomto společenství jsou pro nás dodnes nezapomenutelným duchovním zážitkem!

Jak šel čas, tak se našlo několik prvních zapálených duší pro otce Pia, ať už dvojice či jednotlivci, kteří začali projevovat větší zájem o spiritualitu Služebníků utrpení a Pán je pro toto dílo také povolal! Jak do Institutu, tak do Sdružení, které mělo od roku 2004 již exercicie samostatně. První trvalé přísliby do Sdružení jsme někteří z nás skládali během exercicií v San Giovanni Rotondu v roce 2008.

Další kroky Sdružení Služebníků utrpení, zapsané do historie církve, jsou již všem obecně známy, ať už se jedná o vytvoření Stanov, která jsou pro nás od Padre velkým pokladem, přes jejich schválení, až po loňské zvolení prezidenta, představenstva Sdružení a ustanovení všech struktur podle Stanov Sdružení.

 

A jak žijeme v naší republice nyní?

 

Díky Bohu se naše duchovní rodina rozrůstá, v současné době máme dvacet členů. Další tři se připravují ke vstupu do zkušební doby. Jsou kolem nás i sympatizanti, kteří se teprve postupně s naší spiritualitou seznamují. Jako komunita bohužel nežijeme všichni ve stejném městě nebo ve stejné oblasti, ale pocházíme z různých částí naší země. Snažíme se ale dostát učení našeho drahého Padre, vyjevené především ve Stanovách, které jsou pro nás ukazatelem správného směru a cestou ke svatosti. A i když jsme z různých míst, scházíme se přes mnohé osobní oběti, měsíčně na duchovní obnovu pod vedením asistenta komunity. Nasloucháme Božímu slovu, slavíme svátosti, adorujeme a využijeme čas i na společné sdílení nad daným tématem, kde se zamýšlíme, jak uvádět Boží slovo a učení Padre co možná nejlépe do praxe. Během měsíce máme ještě další setkání, tak, jak nám doporučuje Padre, tentokrát ale po regionech, ve kterých jednotliví členové bydlí. Vytvořili jsme tak přirozeně pět skupinek, kde se více zaměřujeme na prožívání bratrského společenství s chvílemi modlitby, vzájemného obohacování zkušenostmi, hovoříme o činnostech ve farnostech a o apoštolátu. Nechybí ani agapé. Setkání jsou otevřená všem sympatizantům otce Pia.

V tomto roce jsme velmi uvažovali, jakým směrem zaměřit náš apoštolát a zamýšleli jsme se nad výzvou papeže Františka, podle jeho apoštolské exhortace Evangelii gaudium, více se otevřít a jít na periferie.

 

Co to pro nás ale znamená konkrétně zde, v České republice?

 

Říká se o našem národě, že jsme ateistický stát a není se čemu divit po mnohých létech komunistické útlaku a výchovy zaměřené proti náboženskému životu! Není to ale zcela tak jednoznačné. Je zde mnoho lidí, kteří jsou sice duchovně vyprahlí, dezorientovaní, ale stále hledají svůj životní směr, svoji vlastní identitu. Touží po lásce, po porozumění a také se mnozí ptají po smyslu utrpení, rádi by změnili život, ale neví jak. Pomoc také potřebují u nás i věřící, kteří ochladli ve své víře, nacházejí tu pravou křesťanskou radost. A tady všude se naskýtá velký prostor pro naše aktivity, které jsou (a do budoucna i budou) zaměřeny tímto směrem, pomoc těmto strádajícím a hledajícím, ať už jednotlivcům, snoubencům nebo manželům, starým i mladým, spiritualitou Služebníků utrpení.

Uskutečnili jsme již v rámci apoštolátu mnoho akcí, mnohé z nich byly v součinnosti se sestrami, bratry a knězi Institutu. Zaměřili jsme se zvláště na prezentace o sv. Piovi, o jeho životě, díle, o Insitutu a Sdružení, o naší spiritualitě a charismatu. Snažíme se je konat v různých farnostech, kde mají o tyto prezentace zájem. V naší zemi jsou pro to velmi vhodné podmínky, protože otec Pio zde není tak dobře známý jako třeba v Itálii. V nedávné době jsme tímto způsobem podnikli mimo jiné i dvě mise do sousední Slovenské republiky, kde žije jedna naše sestra, která zařídila setkání se sympatizanty otce Pia v Prešově. Tak jsme mohli znovu po létech obnovit tato setkávání i na Slovensku. Uskutečnili jsme jak prezentaci o otci Piovi, o jeho díle, tak i setkání s duchovním asistentem, který byl k dispozici pro slavení mše svaté, svátost smíření a katechezi.

Pořádáme i víkendové akce formou duchovní obnovy, kde jsou pozváni všichni zájemci o otce Pia a jeho spiritualitu, kde se k nám připojují úplně noví zájemci. Zde máme větší prostor se s nimi vzájemně poznat, sdílet se s bolestmi i radostmi, pomoci si na cestě duchovního života.

Hlavní aktivitou Sdružení, na kterou se chceme do budoucna zaměřit, je podpora rodiny jako takové. Chceme pomoci mladým dvojicím, snoubencům a manželům, formou setkávání, s objevováním křesťanských hodnot společného života, pomoci, jak snášet různá trápení, krize vnitřní i vnější. Rádi bychom vycházeli pro tento druh evangelizace a apoštolátu z přednášek Padre, které jsou shrnuty v jeho knize „Saper vivere in famiglia“ (Umění žít v rodině).

Plánů máme tedy jistě hodně a protože víme, že potřebujeme k tomu sami sílu a povzbuzení, pořádáme již po několikátý rok společnou dovolenou pro členy Sdružení, které se zúčastňují v prvé řadě rodiny s dětmi a stráví tak několik dní ve vzájemném společenství. Tyto chvíle jsou postaveny na společné modlitbě a svátostech, nechybí ale ani procházky do přírody a výlety na zajímavá poutní místa. Zakončením tohoto letního setkání bývá duchovní obnova, která je otevřená opět ostatním zájemcům a program pro děti nám pomáhají vytvořit zasvěcené sestry v duchu spirituality naší duchovní Rodiny. Rodiče si jejich služby velmi váží a vždy znovu vyžadují!

Pevné zakotvení ve spiritualitě nezanedbáváním vlastní duchovní formace a bratrského společenství, vzájemná pomoc jakéhokoliv druhu, úcta a tolerance navzájem, nám dodávají jistoty, odvahy a ujištění, že jdeme správně, že na nás dohlíží a sám nás vede Pán Ježíš, ochraňuje Panna Maria a přimlouvá se za nás otec Pio. Za tuto jistotu cesty vůči nebi vděčíme především modlitbám a neúnavné pomoci našemu Padre, Madre, donu Emanuele, knězům, bratřím a sestrám v naší zemi a celé Rodině Služebníků utrpení! Díky všem!

Taťána Kestlerová


Informační e-mailVytisknout článek

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Jaký je rozdíl mezi zemí a nebem? Na zemi lidé bojují a vítězí, aby dosáhli nebe; v nebi se naopak žije v blaženosti, podle zásluh dosažených na zemi.
(1.8.2021)

"Che differenza passa tra la terra e il Cielo? Sulla terra gli uomini lottano e vincono per raggiungere il Cielo; in Cielo, invece, si vive beati secondo i meriti raggiunti sulla terra."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008